Väitös: Onkolyyttiset virukset alustavissa tutkimuksissa lupaavia koirien syöpien hoidossa

e0d95edf-da45-470c-85c7-2bcc08edcb8b-main_image

Kuvaaja: Karoliina Autio.

Syöpä on yksi yleisimmistä koirien, kissojen ja ihmisen kuolinsyistä. Uusista hoitomuodoista onkolyyttiset virukset ovat lupaavia. ELL Karoliina Autio selvittää väitöstutkimuksessaan prekliinisesti geneettisesti muunnellun onkolyyttisen vacciniaviruksen ja Semliki Forest -viruksen tehoa koirien ja kissojen syöpien hoidossa. Aution tutkimuksessa saatiin näyttöä näiden virusten hyödyllisyydestä syövän hoidossa. Koirien ja kissojen kasvaimet voivat toimia mallina myös ihmisten syöpien hoidossa.

*Onkolyyttiset virukset ovat luonnossa esiintyviä viruksia, joita on muokattu niin, että ne eivät enää kykene jakaantumaan normaalisoluissa, mutta jakaantuvat syöpäsoluissa ja tuhoavat ne. Eläinlääketieteessä ainoastaan onkolyyttistä koirien adenovirusta on käytetty koirien syövän hoidossa, mutta kliininen hoitokoe on meneillään myös onkolyyttisellä vacciniaviruksella. Kissojen syöpien hoidossa ei ole toistaiseksi käytetty onkolyyttisiä viruksia.

Aution tutkimuksessa käytetystä vacciniaviruksesta oli poistettu vaccinian kasvutekijä- ja tymidiinikinaasigeeni, jolloin virus on syöpäspesifisempi kuin aikaisemmat eläinlääketieteellisissä tutkimuksissa käytetyt vacciniavirukset. Lisäksi vacciniavirukseen on lisätty immuunipuolustusta parantava CD40Lgeeni. Avirulentti Semliki Forest –virus (SFV) puolestaan hakeutuu luonnostaan kasvainkudokseen ja lisääntyy siellä.

Aution tutkimuksessa ilmeni, että sekä vacciniavirus että SFV kykenevät tappamaan syöpäsoluja. Vacciniavirus infektoi useimmat koirien kasvainkudokset sekä hidasti merkittävästi hiirille aiheutettujen syöpien kasvua. Vacciniaviruksen lisääntyminen kissan levyepiteelikarsinoomasoluissa oli poikkevaa, koska syntyneet virukset olivat morfologialtaan epänormaaleja, mutta kuitenkin infektiokykyisiä.

Haittavaikutuksista vähän näyttöä

Virusten antaminen ei aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia koirille, mutta yhdellä koiralla epäiltiin vacciniaviruksen aiheuttamaan epileptiformista kohtausta. Vacciniaviruksen DNA:n määrä laski nopeasti veressä infuusion jälkeen, mutta DNA:ta todettiin veressä vielä viikon päästä. Infektiivistä vacciniavirusta todettiin ainoastaan verinäytteissä, jotka kerättiin välittömästi virusinfuusion jälkeen. Virtsa-, sylki- ja ulostenäytteissä viruksia ei todettu.

Aution tutkimustulosten perusteella onkolyttinen vacciniavirus ja SFV infektoivat ja tappoivat testattuja koiran kasvainsolulinjoja ja lisäksi vaccinia-virus hidasti syövän kasvua hiirimallissa ja infektoi potilaskoirista kerättyjä kasvaimia. Kumpikaan virus ei aiheuttanut henkeä uhkaavia haittavaikutuksia terveillä koirilla. Autio toteaa, että löydösten perusteella kumpaakin virusta kannattaa tutkia lisää koirien syöpien hoidossa.

ELL Karoliina Autio väittelee eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopiston EE-rakennuksen Walter-salissa (Agnes Sjöbergin katu 2) perjantaina 28.8.2015 klo 12 aiheesta:

“Efficacy and safety of oncolytic vaccinia virus and Semliki Forest virus in the treatment of canine and feline malignant tumours”.

Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan.

Vastaväittäjänä toimii professori Henrik Rönnberg (Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

*Onkolyyttisten virusten määritelmä: lähde Wikipedia.

Linkit

Väitöskirjan elektroninen versio