Koiralta löydetty antibiooteille erittäin vastustuskykyinen NDM-bakteeri

3fa33711-074e-4f1b-89a3-3235c637f98a-main_image

NDM-bakteerin testaus karbapenemaasin tuoton varalta, nk. apila-testi. Kuva: Thomas Grönthal.

Suomessa on havaittu ensimmäistä kertaa antibiooteille erittäin vastustuskykyinen NDM-Escherichia coli –bakteeri eläimeltä. Bakteeri tuottaa niin kutsuttua New Delhi -metallo-beetalaktamaasia (NDM), joka hajottaa kefalosporiini- ja karbapeneemiantibiootteja. NDM-bakteerit ovat yleensä vastustuskykyisiä lähes kaikille antibiooteille. Bakteeri eristettiin itäsuomalaisen koiran korvanäytteestä Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. Koiraa oli lääkitty useilla antibiooteilla.

Bakteerin ominaisuuksia ja levinneisyyttä selvitetään

Karbapenemaaseja, kuten NDM, tuottavat bakteerit ovat Suomessa ihmisillä yleistymässä. Viiden viime vuoden aikana karbapenemaasia tuottava bakteeri on todettu 66 ihmisellä; näistä 25:llä oli kyseessä NDM-tartunta. Tällaiset bakteerit ovat ihmisillä yleisiä Kaukoidän ja Välimeren maissa, erityisesti sairaaloissa. Ne ovat rantautuneet Suomeen ulkomaisista sairaaloista tulevien potilaiden ja matkailijoiden mukana.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittävät yhteistyössä nyt löytyneen bakteerikannan ominaisuuksia, alkuperää sekä levinneisyyttä. Alustavien tutkimusten perusteella samantyyppinen bakteeri on löytynyt myös toiselta koiralta. Koirilla on yhteys toisiinsa.

NDM-bakteeritartunta on usein oireeton. Bakteerit eivät ole perusterveille ihmisille tai eläimille vaarallisia, mutta niiden aiheuttamia infektioita on vaikea hoitaa tehokkaiden lääkkeiden puuttuessa. Ne ovat aiheuttaneet maailmalla useita sairaalaepidemioita. Bakteerit voivat myös levitä ihmisten ja eläinten välillä.

Antibioottiresistenssi lisääntynyt seuraeläinten taudinaiheuttajissa

Vastikään julkaistun FINRES-Vet 2010–2012 -raportin mukaan antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat lisääntyneet huolestuttavasti koirilla ja kissoilla. Esimerkiksi laajakirjoisia beeta-laktamaaseja (nk. ESBL) tuottavien bakteerien osuus kolminkertaistui 1,5 %:sta 4,3 %:iin seurantajakson aikana. Kehityssuunnan taittamiseksi antibioottien käyttöä pitää eläimillä vähentää. Niitä tulee käyttää vain bakteeri-infektioiden hoitoon. Bakteriologisten näytteiden tutkiminen on tärkeää, jotta hoito valitaan alun perin oikein ja jotta vastustuskykyiset bakteerit löydetään ajoissa.