Kennelliiton terveyskyselyn tulokset kertovat perinnöllisyyden merkityksestä koirien terveysongelmissa

a-lot-of-dogs

Kennelliitto julkaisi maaliskuun alussa kaikille avoimen koirien terveyskyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tilastotietoa koirarotujen terveydestä jalostuksen avuksi. Kertyvien tilastojen avulla voidaan tunnistaa tärkeimmät jalostuksella vastustettavat sairaudet ja seurata rotujen terveyden kehittymistä. Kyselyvastauksia on kertynyt tähän mennessä jo yli 13 300.

Terveyskysely keskittyy pääasiassa perinnöllisiin sairauksiin ja ongelmiin. Hyvä nyrkkisääntö perinnöllisyyttä pohdittaessa on, että jos sairautta tai ominaisuutta esiintyy joissakin roduissa selvästi enemmän kuin muissa, sillä on hyvin todennäköisesti perinnöllinen tausta. Terveyskyselyn tulosten perusteella koirarotujen välillä on eroja esimerkiksi iho-oireiden ja mahavaivojen yleisyydessä.

Iho-oireita ovat esimerkiksi toistuva tai jatkuva ihon tai tassujen kutina, hilseily, punoitus tai tulehdus. Iho-oireisiin kuuluvat myös toistuvat tai krooniset ulkokorvan tulehdukset, toistuvat paikalliset, märkivät ihotulehdukset (hot spot) sekä demodikoosi eli ”sikaripunkki”.

98a63289-2070-4e28-964d-862511141555

7e04894a-a47e-49a9-a2b1-7066a508fec2.jpgb

Mahavaivoiksi luokitellaan ruoansulatuskanavan ongelmat, esimerkiksi leikkaushoitoa vaatinut vierasesine mahassa tai suolessa, vatsalaukun kiertymä, jatkuva tai toistuva herkkämahaisuus, oksentelu tai ripulointi sekä herkkyys ruokavalion muutoksille. Myös toistuvaa tai jatkuvaa antibioottilääkitystä, kortisonilääkitystä tai erityisruokavaliota vaativa ruoansulatuskanavan sairaus kuuluu tähän ryhmään.

Kaikkien rotujen vastauksissa iho-oireita esiintyy 13 prosentilla koirista (kaavio). Kun tarkastellaan Suomen kymmentä suosituinta rotua (taulukko), merkittäviä tai toistuvia iho-oireita on ollut vähiten jämtlanninpystykorvalla (1 %) ja eniten kultaisellanoutajalla (26 %), saksanpaimenkoiralla (25 %) ja labradorinnoutajalla (23 %).

Mahavaivat on mainittu kaikkien rotujen vastauksissa kymmenellä prosentilla koirista. Kymmenen suosituimman rodun joukossa mahavaivoja esiintyy vähiten harmaalla norjanhirvikoiralla (2 %), jämtlanninpystykorvalla (2 %) sekä suomenajokoiralla (3 %) ja eniten kultaisellanoutajalla (13 %), saksanpaimenkoiralla (11 %) ja shetlanninlammaskoiralla (11 %).

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsenen, eläinlääkäri Nina Mennan mukaan perimän vaikutus allergioissa ja atopiassa on merkittävä. Siksi allergista tai atooppista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Kennelliitto muistuttaa, että perinnöllisyydellä on tärkeä rooli myös muissa koirien terveysongelmissa. Suurin osa perinnöllisistä sairauksista periytyy monigeenisesti eli sairauden puhkeamiseen vaikuttaa useita, jopa kymmeniä geenejä. Geenit asettavat ominaisuudelle eräänlaiset raamit, joiden sisällä ympäristötekijät muokkaavat ominaisuutta edelleen. Ympäristön vaikutus toimii laukaisevana tekijänä, mutta taustalla on aina perinnöllinen alttius.

Kennelliiton terveyskysely

Kennelliiton terveyskyselyllä kartoitetaan rotujen yleistä terveydentilaa. Kyselyn avulla saadaan tietoa myös sellaisista sairauksista, joille ei ole Kennelliiton virallisia tutkimuksia koskevia tutkimusohjeita tai -käytäntöjä.

Kennelliitto koostaa kyselyvastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja jaettavaksi rotujärjestöille ja -yhdistyksille, lisäksi Kennelliitto julkaisee niitä roduista, joista vastausten otoskoko kertyy tarpeeksi suureksi. Koirakohtaisia vastauksia tai omistajien tietoja ei luovuteta eikä julkaista.

Koirien terveyskyselyn voi täyttää Kennelliiton nettisivuilla:

http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/vastaa-terveyskyselyyn

Suomen kymmenen suosituimman koirarodun rekisteröintimäärät vuonna 2014 sekä kertyneiden terveyskyselyvastausten lukumäärä:

Rotu Rekisteröinnit 2014 Kyselyvastauksia
Labradorinnoutaja (LN) 1884 398
Jämtlanninpystykorva (JP) 1455 108
Saksanpaimenkoira (SAP) 1417 515
Suomenajokoira (SAJ) 1409 175
Kultainennoutaja (KN) 1237 234
Suomenlapinkoira (SLK) 1161 331
Shetlanninlammaskoira (SHL) 1072 229
Harmaa norjanhirvikoira (HN) 890 99
Kääpiösnautseri (KS) 883 229
Chihuahua, lyhyt- ja pitkäkarvainen (CHI) 775 ja 673 143

Näin lemmikit hajottavat älypuhelimia

Animated_Pup

Asuuko luonasi lemmikki- vai tuhoeläin? Lemmikeistä koituu vuosittain miljoonien eurojen edestä kuluja, kun ne aiheuttavat mobiililaitteiden rikkoutumisia.

Suomessa 13 prosentissa kotitalouksista lemmikki on hajottanut älypuhelimen, kannettavan tietokoneen tai tabletin. Viiden viime vuoden aikana Suomessa lemmikit ovat hajottaneet yli 160 000 laitetta. Vahinkojen arvo on lähes 32 miljoonaa euroa.

Luvut ilmenevät suuresta eurooppalaisesta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin maaliskuussa 2015. Suomessa tutkimukseen osallistui 1677 vastaajaa. Tutkimuksen teetti mobiililaitteiden lisäturvapalveluita tarjoava SquareTrade. SquareTrade-lisäturva on Suomessa saatavilla Elisalta.

SquareTraden tutkimus paljasti, että:
– 63 prosenttia vahingoista tapahtuu siten, että lemmikki hajottaa laitteen käyttämällä sitä puruleluna.
– 29 prosenttia vahingoista syntyy, kun lemmikit pudottavat laitteita pöydiltä ja tuoleilta.
– Pulleiden lemmikkien omistajien on syytä olla varuillaan. Ylipainoinen lemmikki on 119 prosenttia riskialttiimpi kuin muut lemmikit.
– Omistatko kissan ja koiran? Vahingon todennäköisyys on 85 prosenttia suurempi, jos omistat kummatkin.

– Suomessa 13 prosentissa kotitalouksista lemmikki on tehnyt tuhojaan mobiililaitteille. Ruotsissa vastaava luku on 11 ja Norjassa huikeat 27 prosenttia. Tutkimuksessa oli mukana 11 Euroopan maata, ja luvut olivat ylipäätään suuria: viiden vuoden aikana lemmikit ovat hajottaneet lähes yhdeksän miljoonaa laitetta, joiden arvo on yli 1,5 miljardia euroa, SquareTrade Euroopan toimitusjohtaja Kevin Gillan kertoo.

Tutkimuksessa etsittiin myös syitä sille, miksi lemmikit hajottavat mobiililaitteita. Lemmikkien omistajat uskoivat, että pitkästyminen tai kyllästyminen oli syynä 50 prosentissa tapauksista. Mustasukkaisuus tai kateus olivat osallisina 24 prosentissa kaikista vahingoista  ja vihaisuus 10 prosentissa.

– Vaikka mobiililaitteet ovat osa nykyaikaista liikkuvaa elämätapaa, vaarat vaanivat usein ihan kotioloissa. SquareTrade-yhteistyön ansiosta Elisan asiakas voi saada korvaavan laitteen jopa seuraavaksi arkipäiväksi, oli laite sitten lemmikin hajottama tai kokenut kovia muissa arkipäivän sattumuksissa, Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki sanoo.

Näin tutkimus tehtiin:

SquareTrade lemmikkieläinten vahinkotutkimus 2015 toteutettiin Qualtricsin online-kyselytutkimuksena. Kohdemaat olivat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Espanja, Italia, Ranska, Saksa, Itävalta, Portugali ja Puola. Vastaajina oli yli 16 000 kissan tai  koiran omistajaa. Suomessa vastanneita oli 1677.

Kyselytutkimuksen tuloksia analysoitiin käyttämällä kahta muuta tietolähdettä: YK:n väestö- ja asumistilastoa vuodelta 2008 sekä eurooppalaisen eläinruokayhdistyksen tutkimusta vuodelta 2012.

Väitös: Polven sairauksista kärsivien koirien toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia voidaan arvioida luotettavasti uudella testipatterilla, Finnish Canine Stifle Indexillä

091d3b60-3f11-40e3-9212-9c892fd51f2a-main_image

MSc Heli Hyytiäinen ja irlanninsusikoira. Kuva: Jussi Kokkonen.

Polven sairaudet ovat yleisimpiä syitä koirien takaraajojen ontumiin. Nykyään fysioterapia on olennainen osa polvipotilaiden hoitoa koirilla. Jotta potilaan kuntoutumisen tasoa voidaan arvioida objektiivisesti, tarvitaan luotettavia arviointimenetelmiä. Yksittäiset menetelmät, kuten liikelaajuuden tai painonvarauksen mittaukset, antavat vain osittaista tietoa toiminnallisuudesta. Vaikka erilaiset hoitotulosten arviointiin tarkoitetut testipatterit ovat tärkeä osa ihmisten fysioterapiaa, ei eläinten fysioterapiaan ole toistaiseksi tällaisia arviointimenetelmiä kehitetty. MSc Heli Hyytiäinen tarkastelee väitöskirjatyössään koirien polvisairauksien toimintakyvyn määrittämiseen tarkoitettuja erillisiä arviontimenetelmiä ja niitä yhdistämällä kehitti testipatteri Finnish Canine Stifle Indexin. Uuden testipatterin avulla voidaan jatkossa luotettavasti arvioida polven sairauksista kärsivien koirien yleistä toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia.

Hyytiäisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 14 yleisesti käytössä olevan fysioterapeuttisen arviointimenetelmän ja kuuden eläinlääkärin käyttämän tutkimusmenetelmän yhteneväisyyttä 64 koiralla, joista 43:lla oli polvisairaus ja 21 oli terveitä. Tämän perusteella Hyytiäinen valitsi 8 parasta fysioterapeuttista arviointimenetelmää osatehtäviksi testipatteriin, Finnish Canine Stifle Indexiin (FCSI). Testipatterin numeerinen skaala muodostui välille 0-263. Toiminnallisen suoritustason arvioimiseksi Hyytiäinen määritteli raja-arvot 60 ja 120, jotka erottavat riittävän, rajoittuneen ja selkeästi rajoittuneen polven toimintakyvyn toisistaan. FCSI:n kokonaistuloksen sisäinen luotettavuus oli hyvä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa testipatterin luotettavuutta ja muutosherkkyyttä tutkittiin 57 koiralla, joista 29:llä oli polven sairaus, 17:llä oli jokin muu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus kuin polvesta johtuva ja 11 oli terveitä. Polvisairaiden koirien FCSI-tulos pieneni merkittävästi verrattuna kahteen muuhun ryhmän, jonka perusteella Hyytiäinen osoittaa FCSI:llä olevan hyvä muutosherkkyys. Myös kolmen FCSI:ä testanneen fysioterapeutin välinen luotettavuus oli erinomainen ilman merkittäviä eroja heidän väillään.

Hyytiäisen tutkimuksessa kehitetyllä uudella testipatterilla, FCSI:llä, voidaan jatkossa luotettavasti arvioida polven sairauksista kärsivien koirien yleistä toiminnallisuutta ja fysioterapian tuloksia.

MSc Heli Hyytiäinen väittelee eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopiston päärakennuksen Auditorium XIV-salissa (Fabianinkatu 33) perjantaina 29.5.2015 klo 12.00 aiheesta: ”Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction”
Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan. Vastaväittäjänä toimii tohtori Anna Bergh (Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

85615233

Luonnossa eletään nyt herkkää aikaa. Siksi koirat on pidettävä kytkettyinä ja koulutettava riistaa häiritsemättä.

Eläimillä on parhaillaan lisääntymisaika. Nisäkkäillä on pienet poikaset huolettavanaan. Metsäkanalintujen poikueet jättävät pesänsä jo viimeistään juhannuksen tietämillä ja seuraavat sen jälkeen emoaan. Erityisen alttiita häirinnän aiheuttamille vaaroille ovat maassa pesivien lintujen ja nisäkkäiden poikaset.

Irrallaan luonnossa juoksenteleva koira tai kissa voi aiheuttaa luonnossa suurta tuhoa. Hetkessä voi tuhoutua linnun pesä tai poikue. Nisäkkäiden poikaset ovat myös suuressa vaarassa. Koirien ehdoton kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina elokuun 20. päivään saakka. Myös tämän aikajakson ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.

Lain säädökset koskevat kaikenrotuisia koiria. Poikkeuksena kieltoon ovat viranomaistehtävät, viittä kuukautta nuorempi koira tai kun esimerkiksi noutavaa koiraa käytetään sepelkyyhkyn metsästyksessä. Koira saa myös oleskella alueen haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Myös vesillä lomailevan tulee pitää koira tai kissa kiinni rantauduttaessa. Vesilintujen suosimille luodoille tai saariin rantautumista on syytä välttää, sillä irrallaan liikkuva lemmikki voi aiheuttaa ikävää tuhoa luonnon ”lastenkammarissa”.

Metsästyslaki antaa mahdollisuuden kouluttaa lintukoiraa riistaa häiritsemättä. Tämän kouluttamisen on kuitenkin tapahduttava riistattomalla alueella, esimerkiksi kentällä tai avoimella pellolla. Käytännössä tämä riistaa häiritsemätön kouluttaminen tarkoittaa esimerkiksi tottelevaisuus- tai noutokoulutusta. Maastossa liikuttaessa koira on pidettävä kytkettynä tai ohjaajansa välittömästi kytkettävissä.

Lain mukaan koiran on oltava kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä. Ulkoilutettaessa kytkemätöntä koiraa sen on oltava lähietäisyydellä täydellisesti ohjaajansa hallinnassa. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koira ei saa olla koskaan irti toisen maalla.

Läänineläinlääkärit valvovat tehostetusti lemmikkieläintuontia Länsisatamassa 23.5.2015: Valvontatapahtuma järjestetään ensimmäisen kerran

10A76-105_8153__pp

Kuvaoikeudet: Helsingin Satama Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Läänineläinlääkärit tarkistavat lemmikkien kanssa matkustavien tuontiasiakirjat lauantaina 23.5.2015 Länsisatamassa. Tarkoituksena on lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta tuontivaatimuksista sekä tautiriskeistä.  

Lemmikkien liikkuvuus yli rajojen kasvaa jatkuvasti ja samalla lisääntyvät myös tautiriskit. Etenkin ihmisiin tarttuvia vaarallisia tauteja, joita Suomessa ei vielä esiinny, vastustetaan lainsäädännöllä. Lemmikeillä tulee olla säädetyt rokotukset ja lääkitykset aina, kun ne matkustavat EU:n alueella. Tehovalvonnassa tullaan kiinnittämään huomio erityisesti rabiesrokotuksiin sekä ekinokokkiloislääkityksiin. Lemmikkien tulee olla tunnistusmerkitty sekä mukana on oltava lemmikkieläinpassi, jossa merkinnät voimassa olevasta rabiesrokotteesta (yli 12 viikkoiset) ja lisäksi koirien tulee olla lääkitty ekinokokkoosia vastaan 1-5 vuorokautta ennen maahantuloa.

Puutteiden seurauksena on eläimen palautus takaisin lähtömaahan, eristys tai eläimen lopetus. Eläimen laittomasta tuonnista aiheutuneet kulut jäävät omistajan maksettavaksi ja lisäksi veloitetaan myös 200 euron tarkastusmaksu.

– Tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä, sillä ne auttavat ihmisiä tunnistamaan tuontiriskit ja kannustaa vastuulliseen liikkumiseen lemmikkien kanssa. Erityisesti koiranpentujen tuonnissa havaittujen puutteiden vuoksi rajavalvontaa tullaan tekemään jatkossa yllätyksellisesti, kertoo läänineläinlääkäri Sari Haikka.

Lauantaina 23.5. Helsingissä alkaa kansainvälinen koiranäyttely. Lauantain aikana tulli pysäyttää Länsisatamassa autolautalla tulevia lemmikkien omistajia ja läänineläinlääkärit tarkastavat lemmikkieläinpassit sekä eläimet. Tällainen rajavalvonta toteutetaan nyt ensimmäisen kerran.

Maahantuontiehdot löytyvät Eviran nettisivuilta:

Koirien, kissojen ja frettien tuonti EU-maista Suomeen

Ekinokokit

Rabies eli eläimen raivotauti

Auta meitä auttamaan – älä tuo laitonta koiraa

www.avi.fi:
Eläinlääkärit varoittavat tuontilemmikeistä – Halpa lemmikki voi tulla kalliiksi

Lemmikkeihin satsataan kuin ihmisiin – näihin asioihin kuluu rahaa (Katso video)

print_tlBejJnonc

Lemmikit koetaan perheenjäseniksi, joiden hyvinvointiin satsataan sekä aikaa että rahaa myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Sairauksien ennaltaehkäisyyn panostetaan ja siinä mielessä lemmikkien hoito muistuttaa jo nykyisin ihmisten hoitoa. Entistä useampi ottaa karvakaverilleen myös vakuutuksen.

Petnets-tutkimuksen mukaan 99 % kissan tai koiran omistajista pitää nelijalkaistaan perheenjäsenenä.

– Kyselyyn vastanneet sanovat lemmikin tekevän heidät onnellisemmiksi. Lemmikin arvostus heijastuu myös sanoihin, joilla siitä puhutaan. Lemmikkiin viitataan nimityksillä rakas, karvalapsi, terapeutti ja ystävä, sanoo tutkija Aija Kaartinen Petnets-hankkeesta.

Perheen karvakavereihin panostetaan myös rahallisesti. Yli 70 % tutkimukseen vastanneista väittää lemmikkinsä saavan aina parhaan mahdollisen tuotteen tai palvelun, vaikka se olisi kallein vaihtoehto.

– Myös taloudellisesti vaikeina aikoina lemmikeistä halutaan huolehtia hyvin. Tilastokeskus on kerännyt dataa lemmikkieläinkulutuksesta jo neljäkymmentä vuotta. Siitä on nähtävissä, että lamankin kourissa lemmikkieläinkulutus kasvaa, vaikka muu kulutus laskisi.

Eläinlääkärikäyntejä, erikoismuonaa ja vakuutuksia

Lemmikinomistajan tulot vaikuttavat siihen, paljonko nelijalkaiseen ystävään satsataan rahaa. Suurituloisen lemmikki on lähtökohtaisesti kalliimpi kuin pienituloisen. Se saa markettimuonan sijaan lemmikkitarvikeliikkeestä ostettua ruokaa, sillä on enemmän eläinlääkärikäyntejä ja todennäköisemmin vakuutus kuin pienituloisen lemmikillä. Toisaalta vain viidesosa pienituloisistakaan etsii halvinta vaihtoehtoa hankkiessaan lemmikilleen tuotteita tai palveluja.

– Myös lemmikin ostohinta vaikuttaa. Alle 800 euroa maksaneista eläimistä vain 30 prosentilla on vakuutus, tätä kalliimmista lemmikeistä lähes 70 prosenttia vakuutetaan, Kaartinen kertoo.

Eläinvakuutusten määrä on kymmenen viime vuoden aikana tuplaantunut.

– Eniten vakuutuksia otetaan koirille. Kennelliiton arvion mukaan Suomessa on 600 000 koiraa, niistä reilu neljännes on vakuutettu. Myös kissoja vakuutetaan, sanoo LähiTapiolan vakuutusasiantuntija Raisa Tarola.

Eläimille on tarjolla henki- ja eläinlääkärikuluvakuutus sekä vastuuvakuutus.

– Henkivakuutuksesta korvataan eläimen ostohinta, jos eläin kuolee tai se joudutaan lopettamaan. Eläinlääkärikuluvakuutus korvaa tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuvia tutkimus- ja hoitokuluja. Vastuuvakuutus taas korvaa eläimen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, Tarola listaa.

Nykyään panostetaan entistä enemmän myös lemmikkien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tämä näkyy muun muassa erilaisten rokotusten ottamisena ja punkkikarkottimien käytön lisääntymisenä.

Tietolaatikko: Mitä lemmikin pitäminen maksaa?
– Sekä koirilla että kissoilla eniten maksaa ruoka: koirilla n. 45 €/kk, kissoilla n. 42 €/kk.
– Toiseksi eniten rahaa kuluu lemmikkiharrastuksiin ja tavaroihin: kissoilla n. 36 €/kk, koirilla n. 34 €/kk.
– Koirien eläinlääkärikulut, n. 34 €/kk, ovat huomattavasti suuremmat kuin kissojen, n. 23 €/kk.
– Muihin palveluihin kulutetaan koirien osalta keskimäärin 37 € kuukaudessa, kissojen osalta 13 €.

Jutussa mainittu Petnets-hankkeen tutkimus toteutettiin Facebook-kyselynä helmi–maaliskuussa 2014. Vastaajista koiranomistajia oli 1740 kpl, kissanomistajia 782 kpl.

Vuoden hauskin koiratapahtuma Eläköön koirat! Helsingin Olympiastadionilla elokuussa

2015-05-04 14_00_28-Vuoden hauskin koiratapahtuma Eläköön koirat! Helsingin Olympiastadionilla eloku

Eläköön koirat! 21.–23.8.2015
Hau-Hau Championin 60-vuotisjuhla Helsingin Olympiastadionilla

Kansainvälisesti arvostettu koirakouluttaja Victoria Stilwell esiintyy Suomen hauskimmassa koiratapahtumassa Helsingin Olympiastadionilla.
Eläköön koirat! -tapahtuma kokoaa elokuun lopussa yhteen koiraharrastajat ja koirien ystävät Helsingin Olympiastadionille. Kolmipäiväisen tapahtuman avajaispäivän pääesiintyjänä nähdään englantilainen Victoria Stilwell, joka on tullut tutuksi muun muassa Suomessakin esitetystä TV-ohjelmasta Isännän ja koiran käytöskoulu (eng. It’s Me or the Dog).
Hau-Hau Championin 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetty koiratapahtuma tarjoaa elämyksiä, huvia ja hyötyä kaikenikäisille koiranystäville ja -harrastajille. Lauantain ohjelmassa on esimerkiksi rotu- ja lajiesittelyjä, koirankoulutustietoutta sekä monipuolista puuhaa lapsille. Mukana ovat mm. Juha Kares, Paula Speer, Anna Abreu sekä Kengurumeininki. Sunnuntaina ohjelmaan kuuluvat muun muassa Suomen suurin Match Show ja agility-kutsukilpailu, jossa kisaa joukko pohjoismaisia huippuja. Expo-alueella taas voi ostosten tekemisen lisäksi tutustua koiraseuroihin ja niiden toimintaan sekä saada tietoa eri hyötykoirajärjestöistä. Expo-alueelle on vapaa pääsy. Lisää tietoa: www.hauhau.fi
Helsingin Olympiastadion
21.–23.8.2015
Liput alk. 12,90 € (aikuinen) ja 5,90 € (lapsi) (1 pvän lippu), myös 2 ja 3 päivän lippuja sekä VIP- ja juhlalippuja
www.lippu.fi
Tapahtumanumero R-kioskille 108558

Pidä kissa kiinni kaupungissa

Orange_and_white_tabby_cat-Walking-Hisashi-01

Kuvaoikeudet: Hisashi from Japan

Tiesitkö, että kissaa ei saa ulkoiluttaa vapaana taajama-alueella? Se voi olla vaarallista kissalle ja kaupunkilinnuille.

”Kissaa on syytä ulkoiluttaa taajama-alueella vain kytkettynä tai ulkotarhassa. Eläinsuojelulain mukaan kissan omistajan on huolehdittava sen turvallisuudesta. Liikenteen seassa yksin ulkoileva kissa on kaikkea muuta kuin turvassa”, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkäri Elli Valtonen sanoo.

Toinen syy kissan kiinnipidolle on se, että kissa ei saa päästä tekemään tarpeitaan esimerkiksi lasten leikkipaikoille. Kolmanneksi, kissa on Suomen luonnossa vieras laji ja tuhoaa tehokkaasti muun muassa lintujen pesiä ja poikasia.

Opas julki lemmikinomistajille

Tämä tieto ja lukuisat muut käytännöt vinkit lemmikinomistajille selviävät uudesta Lemmikki Helsingissä -oppaasta. Oppaassa on hyödyllisiä vinkkejä erityisesti kissojen ja koirien omistajille. Lemmikin pito lisää tutkitusti omistajansa hyvinvointia ja onnellisuutta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus julkaisee Lemmikki Helsingissä -oppaan maanantaina 4. toukokuuta Viikin pop-up kissakahvilan avajaisissa Yliopistollisella eläinsairaalalla osoitteessa Koetilantie 7. Kissakahvila on avoinna viikon ja sen avulla halutaan kiinnittää huomiota kissan asemaan. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen kissakahvila Helsingissä.

Kissakahvilan järjestää Yliopistollinen eläinsairaala yhteistyössä Kissakerho Felisin, Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen, Viikin Löytöeläintalon, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, Royal Canin Finlandin, Megaeläimen ja Amica-ravintola Tähkän kanssa.

Kaupungin eläinlääkäri tavattavissa Kissakahvilassa

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen eläinlääkäri neuvoo lemmikinomistajia ja jakaa uutta Lemmikki Helsingissä -esitettä Viikin kissakahvilassa seuraavasti:

Ma 4.5. klo 13.30-15
Ti 5.5. klo 13.30-15
Ke 6.5. klo 13.30-15
To 7.5. klo 9-10.30
Pe 8.5. 9-10.30

Tutustu Lemmikki Helsingissä -oppaaseen täällä