Tutkimus: Ihmiskontakti voi tehdä lemmikin onnelliseksi

print_QmR0cfbaoz

Nestlén lemmikkieläintuotteista vastaava Purina tutkii, millä tavoin ulkoisilla ärsykkeillä on mahdollista herättää positiivisia tunteita koirissa.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lemmikit voivat auttaa vähentämään omistajiensa stressiä ja masennusta, mutta toistaiseksi tiedetään vain vähän ihmiskontaktien vaikutuksesta eläinten hyvinvointiin.

Ihmiskontakti lisää koiran myönteisiä tunnetiloja

Tutkijat ovat pitkään käyttäneet lämpökamerakuvausta mittaamaan eläinten stressitasoja. Nestlé Purinan tutkimukset hyödyntävät nyt ensimmäistä kertaa teknologiaa, jolla mitataan eläinten onnellisuutta ja innostusta. Aivan kuten ihmisillä myös koirilla on havaittu, että tunnetilojen muutokset voivat aiheuttaa muutoksia verenkierrossa.

Koiran ruumiinlämpötila muuttuu ja sen verenkierto suuntautuu tiettyihin ruumiinosiin tunnetilojen muutosten mukaan. Tutkijat ovat tarkkailleet lämpökamerakuvauksella näitä muutoksia muun muassa lemmikkien silmissä, korvissa ja tassuissa. Lämpötilamuutokset näkyvät selkeimmin koirien tassuissa koska niissä ei ole turkkia. Koirilla on lisäksi hikirauhasia ainoastaan tassuissa.

Osana tutkimusta Nestlé Purina lähetti testiryhmän vierailemaan yhdysvaltalaisessa koirien turvakodissa. Testiryhmä vietti aikaa koirien kanssa ja rapsutti niitä vartin ajan. Testiin osallistuneet ihmiset ja koirat eivät olleet aiemmin tavanneet toisiaan, joten niiden välillä ei ollut aikaisempaa sidettä. Koe osoitti, että suora ihmiskontakti lisää koirien kokemia positiivisia tunnetiloja. Kokeen tarkemmat tulokset julkaistaan ensi vuonna.

Lämpökamerakuvaus osa laajaa tutkimusta

”Tarkkailemalla ja tunnistamalla sisäisiä merkkejä koirien kokemista tunteista pyrimme parantamaan ymmärrystämme siitä, kuinka toimia parhaiten vuorovaikutuksessa lemmikkien kanssa”, Nestlé Purinan tutkija Ragen T.S. McGowan kertoo.

Lämpökamerakuvaus on vain yksi osa Nestlé Purinan laajempaa tutkimusta, joka pyrkii mittaamaan ihmiskontaktin vaikutusta koirien kokemiin myönteisiin tunnetiloihin.

Nestléllä on laaja tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden verkosto maailmassa (34 keskusta). Nämä tutkimus-, kehitys- ja teknologiakeskukset sekä paikalliset tuotekehitysosastot työllistävät yli 5 000 henkilöä. Nestlé käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön vuosittain reilut 1,3 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin mikään muu elintarvikealan yritys.

Mitä tulisi huomioida kissalle tai koiralle sopivaa ruokaa valittaessa

351c8f33-b96c-4bf9-919a-f25548d31358-main_image

Kuten ihmisten myös kissojen ja koirien ruokatrendit tulevat ja menevät. Lemmikin ruokaa valitessa ei kuitenkaan kannata lähteä muotivirtausten vietäväksi, vaan perustaa valinta tieteellisesti tutkittuihin tosiasioihin. Tutkimustiedon jatkuvasti lisääntyessä voidaan yhä kiistattomammin todeta oikeanlaisen ravitsemuksen lisäävän lemmikkien hyvinvointia ja ylläpitävän niiden kuntoa läpi elämän.

”Kissa ei ole pieni koira – koira ei ole pieni ihminen”. Kissa ja koira ovat omia eläinlajejaan, ja tiedetään, että niiden lajikohtaiset ravitsemukselliset tarpeet poikkeavat oleellisesti toisistaan. Sopivaa ruokavaliota valittaessa tulisikin kissoja ja koiria kunnioittaa omina lajeinaan. Lajityypillisten erojen lisäksi tulisi huomioida myös kunkin eläimen yksilölliset ravitsemukselliset tarpeet, kuten ikä, elämäntyyli ja rotu sekä mahdolliset erityistarpeet. Esimerkiksi se, onko lemmikki steriloitu vai ei, vaikuttaa merkittävästi sen ravitsemuksellisiin tarpeisiin.

Ravinnon tehtävä on tarjota energiaa ja rakennusaineita jatkuvasti kasvavalle ja uudistuvalle elimistölle. Lisäksi ravinnon avulla voidaan vahvistaa terveyttä ja eläinlääkärin määräämillä erikoisruokavalioilla jopa tukea sairauksien hoitoa. Tiedetään, että elimistön ihanteellisen toiminnan ylläpitämiseksi kissat ja koirat tarvitsevat päivittäin ruokavaliostaan 50 – 70 ravintoainetta, joille on asetettu tutkimuksiin perustuvat, kansainväliset saantisuositukset. Ei pelkästään riitä, että ruoka sisältää näitä kaikkia – ravintoaineiden tulee olla myös keskenään oikeassa tasapainossa.

Tarjoamalla lemmikilleen laadukasta, teollista kuiva- tai säilykeruokaa, voi helposti varmistaa lemmikin saavan ruoastaan kaikki tarpeelliset ravintoaineet. Jos haluaa itse valmistaa ruoat lemmikilleen tai koostaa ruokavalion useista erilaisista lähteistä, tulisi ensin perehtyä huolellisesti juuri oman lemmikkinsä ravitsemuksellisiin tarpeisiin niin ravintoaineiden kuin energiankin suhteen. Kissa ja koira saattavat elää kohtuullista elämää myös vähemmän optimaalisella ravinnolla, mutta tasapainoinen, yksilölliset tarpeet täyttävä ravinto luo vahvan pohjan kissan tai koiran terveydelle ja hyvinvoinnille läpi sen elämän.